Refugee Experience in Australia Study

Chào mừng đến với trang dành cho các thành viên của Voices of Australia!

Kết quả của cuộc khảo sát Voices of Australia đầu tiên năm 2021 hiện có sẵn để tải xuống tại đây.

Để biết thêm thông tin về Voices of Australia, bao gồm cách chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, quý vị có thể truy cập trang thông tin tại đây.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của quý vị! Nếu quý vị có bất kỳ phản hồi nào cho chúng tôi, vui lòng gọi đến Social Research Centre theo số 1800 023 040 hoặc gửi email voices@srcentre.com.au.