Refugee Experience in Australia Study

تحقیق تجربهٔ مهاجرین در آسترالیا

بلی، نظر سنجی را آغاز کنید

پیشینه

از علاقمندی شما به پروژهٔ تحقیقاتی پیوند بودن اجتماعی و حسِ تعلقِ مهاجرینی که با ویزای بشردوستانه وارد شده اند و یک تحقیق مهم ملی در مورد مسایل جاری می باشد، تشکر می کنیم. صدای تان را به گوش ها رسانیدن از طریق این نظرسنجی یکی از راه هایی است که شما می توانید در بهبود بخشیدن مراحل استقرار پناهندگان و مهاجرین برنامهٔ بشردوستانه که بعداً وارد آسترالیا می شوند، سهم بگیرید.

کی این نظرسنجی را به پیش می برد ؟

در آسترالیا برای بهتر ساختن خدمات همیشه از مردم سوالاتی در نظر سنجی ها پرسیده می شود. این نظرسنجی توسط مرکز تحقیقات اجتماعی (Social Research Centre) در مشارکت انستیتیوت تحقیقات بنیاد سکنلان Scanlon Foundation Research Institute (Scanlon Foundation) به پیش برده می شود. The Scanlon Foundation (بنیاد سکنلان) www.scanlonfoundation.org.au این تحقیق را به منظور در ک نمودن چالش هایی که مهاجرین در آسترالیا با آن روبرو هستند، حمایت می نماید. The Social Research centre (مرکز تحقیقات اجتماعی) www.srcentre.com.au یک سازمان مستقل تحقیقاتی آسترالیایی مربوط به دانشگاه ملی آسترالیا (ANU) است که در شهر ملبورن موقعیت دارد.

نظر سنجی (The Australia @2015) تحقیقی بود که توسط Scanlon Foundation و Monash University بین ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ و ماه فبروری سال ۲۰۱۶ با هدف درک بیشتر گروه های فرعی باشندگان کشور به شمول پناهندگان و مهاجرین برنامه بشردوستانه انجام شد. گزارش مکمل در لینک زیر در دسترس است.
https://scanlonfoundation.org.au/wp-content/uploads/2020/07/Au@2015-final.pdf.

این تحقیق در مورد چی است؟

هدف تحقیق جمع آوری تجربهٔ استقرار و ادغام شما در آسترالیا ، نظریات شما در مورد تعلق و ارتباط و همچنان اینکه از زمان آمدن تان به آسترالیا چگونه حمایت شده اید، می باشد.

چه مسایلی در این نظرسنجی شامل اند؟

این نظر سنجی به شکل آنلاین پیشکش می شود و در اکثر سوالات از شما پرسیده خواهد شد تا جواب تان را از لست گزینه ها انتخاب کنید. گاهگاهی ممکن است از شما تقاضا شود تا جواب کوتاهی را بنویسید.

این نظر سنجی به زبان های عربی، دری/فارسی، اسیریان، نیو-آرامایک، برمایی، کارین، چن هکا، سواهیلی، نیپالی، هزاره گی و تگرینیا میسر خواهد بود. ما در صفحهٔ مشخصی از نظرسنجی ترجمه هایی را برای اشتراک کنندگان فراهم نموده ایم تا یک مصاحبه کنندهٔ‌ تیلفونی همراه با یک ترجمان را تقاضا نمایند. این زبان ها شامل فارسی، چالدین نیو-آرامایک، سومالی، پشتو، اورومو، تبتی ، کردی، اردو، امهاری،کنیاوراندا، دینکا، ارمنی، ترکی، کیروندی و هسپانوی می باشند.

اگر شما علاقمند تکمیل نمودن این نظرسنجی به زبان خود تان باشید، لطفاً به شمارهٔ ۱۸۰۰۲۹۷۰۱۵ زنگ بزنید و یا به آدرس voices@srcentre.com.au ایمیل بفرستید تا مصاحبه تیلفونی با یک ترجمان ترتیب داده شود.

باچه کسی مصاحبه می شود؟

منحیثِ بخشی از این تحقیق، ما در سرتاسر آسترالیا با مهاجرین دیگر و آنهاییکه تحت پروگرام بشردوستی در۱۰ سال اخیر وارد آسترالیا شده اند، صحبت می کنیم تا بدانیم که استقرار در آسترالیا برای آنها چگونه بوده است.

:برای اشتراک نمودن در این تحقیق شما باید

  • بزرگتر از هژده ساله باشید، در تاریخ این مصاحبه مقیم دائمی آسترالیا بوده و در آسترالیا زندگی کنید و یک ویزهٔ مهاجرتی و یا غیر مهاجرتی پروگرام بشردوستی بین اول ماه جون سال ۲۰۱۱ و ۳۱ ماه دسمبر سال ۲۰۲۱ برای تان صادر شده باشد. این شامل کسانی می شود که شاید بعداً وضعیت مهاجرتی شان تغیر کرده باشد (بطور مثال تبعه آسترالیا شده باشند). شما مجبور نیستید که درخواست دهندهٔ اصلی باشید و شاید عضو خانواده باشید که عین ویزه به صفت درخواست دهندهٔ دومی برای تان صادر شده باشد.

حریم خصوصی من چگونه است؟

تمام معلوماتی که شما فراهم می کنید محرمانه است و صرف برای مقاصد تحقیق از آن استفاده می شود، به این معنا که جزئیات شما با هیچ کسی که عضو تیم تحقیق نباشد، شریک ساخته نخواهد شد. هر معلوماتی که در گزارش استفاده میشود گمنام خواهد بود – به این معنا که اسم شما و هر گونه معلومات مشخص در مورد شما استفاده نخواهد شد. معلومات شخصی شما با دولت آسترالیا شریک ساخته نخواهد شد.

حریم خصوصی شما توسط قانون آسترالیا محافظت می شود. این تحقیق با رعایت قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ (Privacy Act 1988 (Cth)) ، حریم خصوصی (بازار آزاد و تحقیق اجتماعی ) کود ۲۰۱۴ (Privacy (Market and Social Research) Code 2014) و اصول حریم خصوصی آسترالیا (Australian Privacy Principles) اجرا می شود. پالیسی حریم خصوصی مرکز تحقیقات اجتماعی (Social Research Centre) در ویب سایت www.srcentre.com.au/taking-part-in-research/survey-participants/RIPP قابل دسترس می باشد. معلومات شخصی شما توسط قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ (Privacy Act 1988) محافظت می شود. بنیاد سکنلان (Scanlon Foundation) عین قانون حریم خصوصی را به حیث بخشی از این تحقیق تعقیب می کند.

جزئیات آدرس (IP) جمع آوری می شود تا اطمینان حاصل شود که جواب دهندگان نظرسنجی تکراری نیستند و همه ی شان در آسترالیا موقعیت دارند. در حالیکه دوسیه های مؤقت معلومات، دارای آدرس های (IP) اند ولی برای تامین محرمیت، بعد از تکمیل شدن کار ساحوی این ها بصورت مجزا از معلومات در دوسیه های جداگانه ذخیره خواهند شد .

اگر هرگونه سوال و نگرانی دارید و یا به ترجمان ضرورت دارید تا پالیسی فوق را برای شما بخواند، لطفاً با مرکز تحقیقات اجتماعی در شمارهٔ‌ ۱۸۰۰۰۲۳۰۴۰ تماس بگیرید و یا به آدرس voices@srcentre.com.au ایمیل بفرستید.

Bellberry Human Research Ethics Committee (کمیتهٔ اخلاقیات تحقیقات انسانی بل بیری) این تحقیق را بر اساس مصوبهٔ ملی در مورد عملکرد اخلاقی در تحقیقات انسانی سال (۲۰۰۷) با شامل نمودن همهٔ موضوعات تازه بررسی و تائید نموده است. این مصوبه برای محافظت از منافع افرادی که برای اشتراک در مطالعات تحقیقاتی انسانی موافقت می نمایند توسعه داده شده است. اگر خواستید در مورد این تحقیق با کسی که در این تحقیق مستقیماً دخیل نیست صحبت کنید و یا یک کاپی روش شکایت را مشاهده کنید، به خصوص در رابطه با مسایلی که به پالیسی ها مربوط می شود، معلومات یا شکایات در مورد پیشبرد تحقیق و یا حقوق شما به صفت یک اشتراک کننده ، شما می توانید با مدیر عملیات بل بیری لمتد (Bellberry Limited) در شمارهٔ تیلفون ۰۸۸۳۶۱۳۲۲۲ تماس بگیرید.

این تحقیق برای من چه منفعتی دارد؟

تشریک تجارب شما در بهتر ساختن حمایتی که برای مهاجرین و وارد شدگان پروگرام ‌بشردوستانه در زمان ورود شان به آسترالیا میسر است، کمک خواهد نمود. این فرصتی است برای شما تا مسئولیت خود را بجا آورده و در بهتر شدن جریان استقرار تازه واردین در آسترالیا کمک کنید. برای قدردانی از وقتی که می گذارید شما شامل قرعه کشی جایزه با تقریباً دوصد اشتراک کنندهٔ دیگر خواهید شد که شاید برندهٔ یکی از کارت های برقی ۱۰ جایزهٔ ۵۰ دالری شوید . جزئیات شرایط و ضوابط در وبسایت ما یافت میشود Terms and Conditions.

یک گزارش از ویب سایت انستیتیوت تحقیقات بنیاد سکنلان Scanlon Foundation Research Institute) ) الی اواخر ماه جون سال ۲۰۲۳ در دسترس خواهد بود www.scanloninstitute.org.au/research

آیا احتمال خطری برای من وجود دارد؟

به دلیل محتوای تحقیق، در جریان مصاحبه و بعد از آن ممکن است تا حدی احساس ناراحتی و خفگی کنید. ما از شما نخواهیم پرسید که چرا و چگونه به آسترالیا آمدید، در عوض ما روی اینکه از هنگام سکونت در آسترالیا مسایل برای تان چگونه بوده اند و همچنان اینکه اگر کاری می توانست انجام یابد تا این تجربه را بهتر بسازد، تمرکز خواهیم نمود. قبل از اشتراک در این تحقیق، شما باید با کسی که بالایش اعتماد دارید صحبت نموده و از اینکه با اشتراک در مصاحبه احساس راحت و مصئونیت میکنید، خود را مطمئن بسازید.

به دلیل اینکه فراهم کنندهٔ خدمت حمایتی برای شما، این تحقیق را ترویج نموده است شاید احساس مجبوریت برای اشتراک برای تان دست بدهد تا به دریافت خدمت حمایتی ادامه بدهید. اگر تصمیم بگیرید که نمی خواهید در این تحقیق اشتراک کنید، تاثیر منفی روی روابط شما با ارائه کنندهٔ خدمات تان، بنیاد سکنلان و مرکز تحقیقات اجتماعی (Scanlon Foundation و یا Social Research Centre) نخواهد گذاشت.

به خاطریکه این تحقیق از طرف وزارت امور داخله (Department of Home Affairs) تمویل شده است شما شاید احساس کنید که گفته های شما می تواند روی حمایت و مساعدت دولت آسترالیا و یا درخواست های ویزه و تابعیت شما تاثیر بگذارد. صرف نظر از اینکه بخواهید در این تحقیق اشتراک بکنید و یا نکنید حمایت و مساعدتی را که از دولت آسترالیا و یا مراجع خدماتی دیگر بدست می آورید، متاثر نخواهند شد. مشارکت تان در این تحقیق هیچ چیزی را در رابطه با درخواست های تابعیت یا ویزه که شما و نزدیکان تان نموده اید تغیر نخواهد داد.

اگر تصمیم می گیرید که نمی خواهید بخشی از این تحقیق باشید، شما می توانید در هر مرحله ی دست بکشید. اگر بعد از اینکه نظر سنجی را تکمیل نمودید می خواهید از این پروژه دست بکشید، شما می توانید با محققان اصلی (جزئیات در زیر) تماس گرفته آنها را مطلع سازید. اگر در جریان نظرسنجی جزئیات تماس تان را فراهم نکرده اید، ما قادر به تشخیص جوابهای شما به نظرسنجی و از بین بردن آنها نخواهیم بود. در صورتیکه جزئیات تماس تان را جهت تشخیص معلومات نظرسنجی تان برای ما فراهم کرده باشید، معلوماتی را که شما فراهم نموده اید از بین برده شده و در تحلیل ها و گزارش های بعدی استفاده نخواهد شد. اگر از معلومات شما قبلاً در گزارش دادن استفاده شده باشد ازبین بردن آن ممکن نخواهد بود.

Social Research Centre (مرکز تحقیقات اجتماعی) توجه خاص در حفاطت از حریم خصوصی شما دارد و در این زمینه سیستم های مختلفی را گماشته است تا شما را از هر گونه احتمال خطر ممکنه حفاظت نماید (به حریم خصوصی من چگونه است در بالا مراجعه کنید). معلومات نظرسنجی شما تا جایی که قانون اجازه می دهد محرمانه است و شما می توانید گزینهٔ (نمی دانم) یا (ترجیح می دهم چیزی نگویم) را برای هر سوالی که در جواب دادن آن خود را راحت احساس نمی کنید انتخاب نمائید.

معلومات من چگونه ذخیره خواهد شد ؟

تیم تحقیقاتی معلومات شما را به شکل مصئون در کمپیوتر هایی که با رمز ورودی (password) حفاظت می شوند در مرکز تحقیقات اجتماعی(Social Research Centre) ذخیره خواهند نمود. مرکز تحقیقات اجتماعی و بنیاد سکنلان(Social Research Centre و Scanlon Foundation) تمام معلومات مربوط به این پروژه را بعد از پنج سال از بین خواهند برد. بل بیری (Bellberry) تمام معلومات مربوط به این پروژه را بر اساس رهنمود (Bellberry guidance BA G11 Researcher data storage and retention) (ذخیره و نگهداری معلومات محقق) که در (www.bellberry.com.au) در دسترس است بعد از ۱۵ سال از بین می برد.

اگر به حمایت محرمانه ضرورت پیدا کنم با چه کسی تماس بگیرم ؟

خدمات حمایتی روانی و عاطفی ذیل محرمانه و رایگان هستند. اگر هرگونه ناراحتی برای تان دست میدهد و یا می خواهید با کسی صحبت کنید می
.توانید با آنها در تماس شوید

Beyond Blue: 1300 224 636
Lifeline: 114 131
Suicide Call Back Service: 1300 659 467
Supporting Refugees to Rebuild their Lives: Foundation house: 03 9398 8900
Companion house: 02 6251 4550
Metro 24hrs−MHERL, Mental Health Emergency Response Line 1800 676 822 ,Peel 1300 555 788 برای خدمت رایگان ترجمانی در شمارهٔ ۱۳۱۴۵۰ به دفتر خدمات ترجمانی (TIS) زنگ بزنید.

اگر شکایت و یا نگرانی دارم با کی تماس بگیرم ؟

.اگر شکایت و یا نگرانی در بارهٔ تحقیق دارید با افراد ذیل تماس بگیرید

جزئیات تماس
kylie.brosnan@srcentre.com.au :Email
(mobile) 0488 455 505 :Phone
or (دفتر پذیرایی) 03 9236 8500
bellberry@bellberry.com.au :Email
Phone: 08 8361 3222
اسم | وظیفه| سازمان
Principal Investigator | Kylie Brosnan
کایلی براسنن، محقق اصلی
The Social Research Centre, Executive Director
رئیس اجرایی مرکز تحقیقات اجتماعی
Operations Manager
مدیرعملیات
Bellberry Limited
بل بیری لمتد

تائید کمیتهٔ اخلاقیات

Bellberry Human Ethics Committee (کمیتهٔ اخلاقیات تحقیقات انسانی بل بیری) این تحقیق را بر اساس مصوبهٔ ملی در مورد عملکرد اخلاقی در تحقیقات انسانی سال (۲۰۰۷) با شامل نمودن همهٔ موضوعات تازه بررسی و تائید نموده است. این مصوبه برای محافظت از منافع افرادی که برای اشتراک در مطالعات تحقیقاتی انسانی موافقت می نمایند توسعه داده شده است. اگر خواستید در مورد این تحقیق با کسی که در این تحقیق مستقیماً دخیل نیست صحبت کنید و یا یک کاپی روش شکایت را مشاهده کنید، به خصوص در رابطه با مسایلی که به پالیسی ها مربوط می شود، معلومات یا شکایات در مورد پیشبرد تحقیق و یا حقوق شما به صفت یک اشتراک کننده ، شما می توانید با مدیر عملیات بل بیری لمتد (Bellberry Limited) با شمارهٔ تیلفون ۰۸۸۳۶۱۳۲۲۲ تماس بگیرید.